Wraz z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, odpowiedzialność etyczna staje się coraz ważniejszą częścią naszej kultury biznesowej.


Etyka w Spółce

W ramach przyjętej idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Nasze Działania

Szczególnego znaczenia w prowadzonej przez nas działalności biznesowej, nabiera uwzględnianie w polityce Spółki wartości etycznych, poszanowania praw różnych grup interesariuszy oraz środowiska naturalnego. Wartości etyczne bowiem, stanowi dla nas swoistą część strategii oraz korzystnie wpływają na wzajemne relacje biznesowe.

PCC CHEM NEWS Biuletyn Informacyjny

W ramach wydawanego, kwartalnego biuletynu informacyjnego, systematycznie publikujemy artykuły, które poruszają zagadnienia etyczne. Artykuły redagowane są przez pracowników naszej Spółki.

Publikacje jakie ukazały się w 2016 roku to:
– “Etyczny biznes” (czerwiec 2016) pobierz
– “Wirtualny wolontariat – bądź online” (czerwiec 2016) pobierz
– “Dialog – droga do sukcesu” (grudzień 2016) pobierz

Szkolenia wewnętrzne

W ramach propagowania wartości etycznych wśród naszych pracowników, wdrożyliśmy systematyczne szkolenia wewnętrzne. Swoim zakresem obejmują one wytyczne uwzględnione w Kodeksie Postępowania w PCC Exol SA, czy Polityce Antykorupcyjnej. Porządkują również wszystkie działania, inicjatywy i programy, w których Spółka aktywnie uczestniczy.

Przyjęta w Spółce zasada, dotycząca podnoszenia świadomości w obszarach prowadzonych inicjatyw zakłada, że każdy pracownik Spółki ma obowiązek zapoznać się z udostępnionym materiałem szkoleniowym. Przez co bierze na siebie odpowiedzialność za możliwość zweryfikowania przekazanych informacji podczas audytów wewnętrznych, zewnętrznych i klienckich.

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności jest inicjatywą Komisji Europejskiej i stanowi pisemne zobowiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które stanie się jej sygnatariuszem do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Tym samym będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności, promujemy zagadnienia różnorodności w wewnętrznym oraz zewnętrznym środowisku Spółki. W ramach tej inicjatywy dążymy do zaangażowania wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i społecznych w przeciwdziałanie dyskryminacji i promocję różnorodności jako czynnika kreatywności i rozwoju.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek