Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym, wprowadzamy szereg działań w trosce o wykorzystywane zasoby, które stanowią niezbędne źródło w procesie produkcji.

GRI: [G4‑DMA, G4‑EN8,…] G4‑DMA, G4‑EN8, G4‑EN10

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną częścią misji naszej Spółki. Dlatego stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć określamy długoterminowe cele, wyznaczamy programy oraz używamy dedykowanych do tego narzędzi.

Woda

Woda jest niezwykle ważnym zasobem w naszej działalności z uwagi na fakt, że jest niezbędna w procesach wytwarzania surfaktantów. Wodę stosuje się również do celów chłodniczych, a także jako zaopatrzenie socjalne dla pracowników. Do celów przemysłowych wykorzystujemy wodę z ujęć rzecznych. Do celów socjalno-bytowych, pobieramy natomiast wodę ze studni głębinowych. W 2016 roku na nasze potrzeby wykorzystaliśmy łącznie około 442 102 m3 wody. Stale dążymy do bardziej racjonalnego jej wykorzystywania mając na uwadze fakt, iż pobór oraz jej oczyszczanie, związane jest ze zużyciem energii, a tym samym wytwarzaniem dodatkowych emisji CO₂ do powietrza.

Wodą przetwarzaną i wykorzystywaną ponownie w procesach produkcyjnych Spółki jest woda chłodnicza. Cyrkulacja odbywa się w układzie zamkniętym. Roczny pobór wody chłodniczej w 2016 roku wynosił 353 941 m3. Stanowi to 80% całości pobranej wody.

Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystanej 

 

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek