Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

GRI: [G4‑15, G4‑16]

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących uniwersalnych i ekonomicznych składników formulacji, Spółka stale rozbudowuje swoje portfolio produktowe.

Członkostwo w organizacjach

Udział w krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz członkostwo w organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest dla nas nobilitacją i motywacją do wdrażania dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania naszą organizacją.

Jako czołowy producent surfaktantów w Polsce, należymy do wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, które zrzeszają największe firmy chemiczne na całym świecie.

DEKLARACJE I INICJATYWY

United Nations Global Compact

Będąc sygnatariuszem UN Global Compact realizujemy 10 zasad Zrównoważonego Rozwoju na rzecz ochrony środowiska, respektowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

Karta Różnorodności

Będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności promujemy zróżnicowanie, jako pozytywny czynnik rozwoju naszej organizacji i przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy. Mierzymy i analizujemy aspekty związane z różnorodnością, głównie w odniesieniu do płci i wieku.

Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju

Jako członek Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, podczas II Kongresu Polskiej Chemii w 2015 roku, podpisaliśmy deklarację dotyczącą działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji w branży chemicznej.

Responsible Care

Jesteśmy realizatorem Programu Responsible Care, w ramach którego zobowiązaliśmy się do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, monitorowania i realizacji celów środowiskowych oraz raportowania wskaźników programowych.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates

Będąc członkiem europejskiej organizacji CESIO, prowadzimy otwarty dialog z innymi producentami surfaktantów. Dzięki temu współuczestniczymy w kreowaniu trendów i wyzwań zrównoważonej produkcji w branży chemicznej.

European Chemical Industry Council

Należąc do europejskiej organizacji CEFIC, tworzymy koalicję producentów chemii. Dzięki temu przyczyniamy się do transformacji ówczesnej gospodarki, gdzie wspólnie z innymi członkami wzmacniamy zrównoważone podstawy przemysłu chemicznego sprzyjające konkurencyjności, innowacjom i odpowiedzialnej produkcji.

Carbon Disclosure Project

Uczestnicząc w międzynarodowej inicjatywie środowiskowej Carbon Disclosure Project, przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Celem naszej Spółki jest ograniczenie emisji CO₂ o 15% do roku 2020.

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) aktywnie wspieramy zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym na świecie.

EcoVadis

Raportując działania na międzynarodowej platformie EcoVadis, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw, które dokonały kompleksowej samooceny w ramach działalności CSR.

Good Manufacturing Practices

W 2014 roku jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy certyfikowany system Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych. Federacyjny certyfikat, to wiarygodny i obiektywny dowód wysokiej jakości wyrobów dla producentów kosmetyków na całym świecie.

Czyste Piękno

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Detergentów “Czyste Piękno”. Działania organizacji oparte są na współpracy w celu promocji postępu naukowego, ekonomicznego oraz społecznego. Jednym z kluczowych celów organizacji jest poprawa warunków zdrowotnych i bytowych społeczeństw, w zgodzie ze światowymi trendami zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek