Wytwarzanie oraz przetwarzanie substancji chemicznych stanowi podstawową działalność naszej Spółki, a jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów biznesowych obejmuje zakupy surowców dokonywanych w ramach obowiązującej strategii zakupowej.

GRI: [G4‑12]

Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

Łańcuch Dostaw

RSPO

Implementowanie w Spółce wytycznych organizacji RSPO, pozwoliło na zbilansowane wykorzystywanie surowców produkowanych na bazie certyfikowanego oleju palmowego oraz śledzenie ich przepływu w całym łańcuchu dostaw. Obecnie dysponujemy certyfikatem w modelu Mass Balance (MB). Pozwala nam to na sprzedawanie surfaktantów wytwarzanych na bazie oleju palmowego i jego pochodnych, włączając się tym samym w proces identyfikacji surowcowej. Monitorowanie ilości wykorzystywanego oleju palmowego i jego pochodnych w wariancie MB, odbywa się w oparciu o  bilans masy, który obejmuje ewidencję wejść surowców i wyjść wyrobów gotowych, po przeliczeniu przez określone współczynniki zużycia wynikające z technologii produkcji danej substancji.

Konsekwentnie realizujemy wytyczne organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Strategia RSPO obejmuje taką transformację rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, począwszy od plantacji, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów, a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników. W związku z tą ideą, będąc producentem środków chemicznych, wykorzystujemy w naszej produkcji olej palmowy pochodzący z certyfikowanych upraw.

ŁAŃCUCH DOSTAW NA PRZYKŁADZIE OLEJU PALMOWEGO

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek