Wraz z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, odpowiedzialność etyczna staje się coraz ważniejszą częścią naszej kultury biznesowej.

GRI: [G4‑SO4, G4‑SO5] G4‑SO4, G4‑SO5

Etyka w Spółce

W ramach przyjętej idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Polityka Antykorupcyjna

Dokumentem podkreślającym wpisane do Kodeksu Postępowania w PCC EXOL SA, zasady i wartości w obszarze zapobiegania korupcji jest wdrożona przez Zarząd i opublikowana Polityka Antykorupcyjna. Określa ona szereg zasad związanych z przeciwdziałaniem korupcji oraz łamaniem prawa, ujętych w 4 podstawowych zagadnieniach:

Polityka Antykorupcyjna funkcjonuje jako dokument wprowadzony w Spółce Uchwałą Zarządu i obowiązuje wszystkich pracowników Spółki w obu lokalizacjach.

W 2016 roku nie odnotowaliśmy żadnego działania korupcyjnego oraz nie toczyła się przeciwko Spółce żadna sprawa sądowa dotycząca korupcji.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Dążymy do tego, aby utrzymać braki przypadków działań korupcyjnych w kolejnych latach.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek