Wzajemne zrozumienie potrzeb stanowi punkt wyjścia do efektywnej komunikacji, a co za tym idzie, owocnej współpracy.

GRI: [G4‑26, G4‑27,…] G4‑26, G4‑27, G4‑DMA, G4‑PR5

Klienci

Fundamentalną wartością naszej Spółki jest budowanie stabilnych relacji z klientami. Naszym celem jest dostarczanie klientom trwałych wartości, a miernikiem jego realizacji jest poziom satysfakcji kontrahentów. Produkując substancję chemiczne, zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

Nasze Relacje

Zajmujemy wiodącą pozycję na rynku w zakresie produkcji środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce oraz w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, projektujemy i produkujemy również surfaktanty na specjalne zamówienie. Nasz dział Badań i Rozwoju poprzez bezpośrednią współpracę z klientami modyfikuje produkty, aby idealnie spełniały oczekiwania oraz potrzeby odbiorców. Produkty Spółki znajdują zastosowanie zarówno w branżach przemysłowych jak i kosmetyczno-detergencyjnych. Do grupy naszych strategicznych klientów każdego roku dołączają kolejne, prężnie działające międzynarodowe firmy, reprezentujące różne branże przemysłowe.

Badanie Zadowolenia Klienta (CSI)

W celu stałego monitorowania poziomu satysfakcji naszych klientów oraz ciągłego doskonalenia przyjętej strategii biznesowej, prowadzimy Badanie Zadowolenia Klienta (CSI – Customer Satisfaction Index).

Narzędziem wykorzystywanym w badaniu CSI jest interaktywna ankieta. W wyniku pozyskanych informacji, sporządzamy raport obejmujący obszary wymagające utrzymania oraz takie, do których należy wprowadzić zmiany.

Uczestnicząc w badaniu każdy klient ma możliwość oceny dotychczasowej współpracy ze Spółką pod względem stopnia spełnienia oczekiwań w odniesieniu do dostarczanego wyrobu, terminowości dostaw, jakości opakowań, dostępu do informacji technicznych, jakości obsługi handlowej, poziomu kompetencji naszych pracowników czy jakości poziomu kompletności przedstawianych ofert.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI POZYSKANE Z BADAŃ CSI

Odpowiedzi naszych klientów są analizowane pod względem poziomu ważności danego obszaru oraz zadowolenia. Pozyskane informacje wskazują nam obszary ważne dla naszych kontrahentów, zarówno te z których są zadowoleni, jak i te z potencjałem do doskonalenia. Poniższy wykres przedstawia najważniejsze wnioski wyciągnięte z przeprowadzanych badań.

DIALOG Z KLIENTAMI   

PORTAL PRODUKTOWY

Portal produktowy to internetowy katalog produktów Grupy PCC prezentujący ponad 800 produktów i formulacji chemicznych wykorzystywanych jako surowce, dodatki, reagenty lub preparaty gotowe do użycia.

www.products.pcc.eu

Funkcjonalność portalu pozwala na identyfikację produktów poprzez określenie grupy związków, do których należą oraz poprzez indeks branży, w której znajdują zastosowanie.

Wyselekcjonowanie produktów odpowiadających potrzebom klientów ułatwia zastosowany system filtrów oraz innych narzędzi ułatwiających komunikację.

WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM HANDLOWYM

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i wątpliwości naszych klientów rozpatrywane są przez pracowników Działu Handlowego Spółki. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem drogi telefonicznej, poczty elektronicznej oraz bezpośrednich spotkań u klientów, jak również w siedzibie naszej Spółki. Poruszane zagadnienia odnoszą się do kilku podstawowych obszarów, a mianowicie stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji, aktualnych cen oferowanych produktów czy reklamacji. Informacja zwrotna udzielana jest przez wykwalifikowany zespół pracowników Działu Handlowego przy wsparciu ze strony pracowników Działu Marketingu Produktowego w formie ustnej podczas oficjalnych spotkań, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek