Prezentujemy trzecią edycję Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Drugi Raport CSR przedstawiający dane za rok 2015 opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.

GRI: [G4‑31]

Raport

Raport obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku i został przygotowany, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w wersji GRI G4, na poziomie aplikacji CORE. Jest to już trzecia edycja Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Pierwsze wydanie Raportu powstało w grudniu 2014 roku, natomiast drugie wydanie opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.

Kontakt

Beata Gruś

Menager ds. Marketingu i ZR
Pełnomocnik ds. CSR i ZR
PCC EXOL SA
beata.grus@pcc.eu

Emilia Drzymała

Menager ds. Marketingu i CSR
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
PCC EXOL SA
emilia.drzymala@pcc.eu

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek