Nasz dialog z interesariuszami, oparty na transparentności i otwartości, uzależniony jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb.

GRI: [G4‑24]

Interesariusze

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi utrzymujemy regularny dialog. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnym grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb. Wykorzystujemy go zatem jako integralne narzędzie zarządzania i budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

Grupy interesariuszy

Wyznacznikiem nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu jest świadomość roli, jaką odgrywa właściwy dialog z interesariuszami.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Doskonalimy nasze działania i metody komunikacji w odniesieniu do prowadzonego z interesariuszami dialogu tak, aby jego efekty były zadowalające dla zainteresowanych stron. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala na usystematyzowanie zdefiniowanych przez naszych interesariuszy oczekiwań i potrzeb w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności. Wpływa to również na nasze wspólne relacje i przekłada się na ciągłe doskonalenie kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Spółkę.

Alicja Nowak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
PCC Rokita SA

PRACOWNICY

Podejmujemy na rzecz naszych pracowników długookresowe działania związane z oczekiwaniami, dotyczącymi zapewnienia satysfakcji z pracy i możliwości rozwoju.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o:

 • spotkania kadry zarządzającej z Menadżerami
 • spotkania kadry zarządzającej z Kierownikami wydziałów produkcyjnych
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • sieć Intranet
 • materiały drukowane w postaci broszur, katalogów, ulotek
 • komunikację z Rzecznikami Etyki
 • tematyczne skrzynki emailowe
 • forum pracowników Grupy PCC
 • wolontariat pracowniczy i kompetencyjny
 • media społecznościowe
 • badanie opinii pracowników
 • organizację dedykowanych wydarzeń i eventów
 • organizowanie grup roboczych, dedykowanych konkretnym działaniom

KLIENCI

Pełne zadowolenie naszych klientów stanowi jeden z ważniejszych celów biznesowych, który osiągamy w szczególności poprzez nasz transparentny i rzetelny dialog oraz długoterminową współpracę.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o:

 • stronę www.pcc-exol.eu
 • portal internetowy www.products.pcc.eu/pl
 • bezpośredni kontakt z pracownikami Działów Zakupów
 • telefoniczną obsługę Klienta
 • platformy wymiany informacji : SEDEX, ECOVADIS, CDP, KnownSources, SurveyMonkey
 • tematyczne skrzynki emailowe
 • materiały informacyjne i publikacje
 • badanie satysfakcji Klientów
 • media społecznościowe
 • konferencje, targi, eventy branżowe
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • audyty drugiej strony
 • mass media: radio, telewizja, prasa branżowa

DOSTAWCY

Partnerska współpraca z dostawcami pozwala na współdziałanie na rzecz coraz lepszych praktyk w łańcuchu dostaw, powodując tym samym wzrost efektywności.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o :

 • spotkania z pracownikami Działu Zakupów
 • stronę pcc-exol.eu
 • platformę zakupową zakupy.pcc.pl
 • platformę zakupu usług transportowych pcc.logintegra.com
 • zdefiniowane Ogólne Warunki Zakupów
 • tematyczne skrzynki emailowe
 • materiały informacyjne i publikacje
 • Kodeks Etyczny Dostawców
 • ocenę i klasyfikację dostawców
 • konferencje, targi, eventy branżowe
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • dokumentację elektroniczną
 • media społecznościowe

AKCJONARIUSZE I INWESTORZY

Dostosowujemy nasze działania do oczekiwań rynku, budując długotrwałe relacje biznesowe, które z czasem prowadzą do rzeczywistego wzrostu wartości firmy.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o :

 • publikację bieżących okresów raportów Spółki
 • stronę pcc-exol.eu
 • portal internetowy pccinwestor.pl
 • materiały informacyjne i publikacje
 • konferencje, targi, eventy branżowe
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • media społecznościowe
 • mass media : radio, telewizja, prasa branżowa
 • organizację Dnia Inwestora, Dni Otwartych PCC

INSTYTUCJE ADMINISTRACJI PAŃSTOWEJ

Prowadzimy transparenty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami administracji państwowej, utrzymując wiarygodność prawną.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o :

 • spotkania z udziałem kadry kierowniczej lub poszczególnymi pracownikami
 • stronę pcc-exol.eu
 • korespondencję listową i elektroniczną
 • audyty, inspekcje, kontrole
 • systematyczną sprawozdawczość

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

W oparciu o wypracowane, długotrwałe relacje, utrzymujemy stały i transparentny dialog ze społecznością lokalną.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o :

 • organizację Dni otwartych Grupy PCC
 • organizację targów pracy i biura karier
 • systematyczną sprawozdawczość
 • prowadzone spotkania, szkolenia, konferencje
 • media społecznościowe
 • mass media: radio, telewizja, prasa branżowa
 • tematyczne skrzynki mailowe
 • materiały informacyjne, broszury, foldery
 • infolinię
 • opublikowany Code of Conduct Spółki
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • strona pcc-exol.eu

UCZELNIE I INNE INSTYTUCJE NAUKOWE

Partnerska współpraca z uczelniami i innymi instytucjami naukowymi pozwala na współdziałanie na rzecz rozwoju kompetencji i wiedzy wśród młodych pokoleń.

Nasz dialog prowadzimy w oparciu o :

 • organizację Dni otwartych Grupy PCC
 • organizację targów pracy i biura karier
 • systematyczną sprawozdawczość
 • prowadzone spotkania, szkolenia, konferencje
 • media społecznościowe
 • mass media: radio, telewizja, prasa branżowa
 • tematyczne skrzynki emailowe
 • materiały informacyjne, broszury, foldery
 • biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • strona pcc-exol.eu
 • artykuły prasowe i wywiady
x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek