Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne.
Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu
i poprawiają jakość życia.

GRI: [G4‑56]

Wizja i strategia

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która zawsze otacza nas ze wszystkich stron.

Nasze wartości

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część kultury biznesowej Grupy PCC. Wyzwania, które stawiają przed nami globalne trendy gospodarcze i społeczne powodują, że wyzwalamy w sobie to, co dziś najbardziej wartościowe.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Innowacje chemiczne, elastyczność produkcji, odpowiedzialny transport i zrównoważona energia to walory, które łączymy w jeden organizm. Dziś Grupa PCC, którą współtworzy 3 tysiące pracowników, otwiera się na szanse i wyzwania jakie niesie ze sobą XXI wiek. Poszukujemy nisz rynkowych i orientujemy się na zmiany. Nie boimy się trudnych tematów, lecz podchodzimy do nich z ciekawością
i zapałem. To co nowe, wyzwala w nas chęć poznania, uwalnia wyobraźnię i kreatywność. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest Spółka PCC EXOL, która rozwija się w sposób dynamiczny i zrównoważony. W dobie nasilonej konkurencji na rynku surfaktantów, myślenie zorientowane na odpowiedzialny biznes to konieczność. Chcemy inwestować, rozwijać się i tworzyć nowe produkty w sposób zrównoważony. Dążąc do osiągnięcia harmonii w zakresie realizacji celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, nawiązujemy otwarty dialog z interesariuszami. Identyfikujemy ich potrzeby nie tylko w kontekście ekonomicznym. Takie działanie jest bowiem czynnikiem długookresowego sukcesu Spółki. Kreuje nasz wizerunek, przyczyniając się nie tylko do zwiększenia potencjału zysków, ale promuje wartości dotyczące symbiozy ze środowiskiem naturalnym i odpowiedzialności wobec społeczności w których działamy.

 

Waldemar Preussner

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PCC EXOL SA

Tworzenie zrównoważonej chemii stanowi kluczowy cel strategiczny naszej Spółki, który konsekwentnie realizujemy w oparciu o szereg wartości definiujących naszą tożsamość oraz wyznaczających kierunek podejmowanych przez nas działań. Będąc Spółką o globalnym zasięgu, propagujemy również ideę, aby przestrzeganie elementarnych wartości było także nadrzędnym działaniem naszych wszystkich interesariuszy. Tylko wspólne podejmowanie inicjatyw, które oparte są na wzajemnym zaufaniu i szacunku, pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie założeń wynikających z definicji Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

ROZWÓJ PRZEZ INNOWACJE

 • wdrażamy nowoczesne technologie
 • poszukujemy nowych zastosowań dla naszych produktów
 • opracowujemy nowe rozwiązania z myślą o naszych klientach

PASJA TWORZENIA

 • naszą pracę wykonujemy z pasją
 • zadowolenie klientów wzmaga w nas kreatywność
 • jesteśmy otwarci na nowe pomysły i śmiałe projekty

UCZCIWOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ

 • działamy w sposób uczciwy i przejrzysty
 • postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem
 • respektujemy różnorodność wszystkich naszych interesariuszy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • promujemy różnorodność w organizacji
 • dbamy o środowisko i jego zasoby
 • wspieramy lokalną społeczność

BEZPIECZEŃSTWO

 • dbamy o bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • identyfikujemy ryzyka i przeciwdziałamy potencjalnym zagrożeniom
 • stosujemy dobre praktyki w zakresie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów

STAŁE DOSKONALENIE

 • uzupełniamy wiedzę i dzielimy się nią z naszymi współpracownikami
 • poznajemy najnowsze trendy i uczestniczymy w ich tworzeniu
 • chętnie korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych interesariuszy
x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek