Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne.
Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu
i poprawiają jakość życia.


Wizja i strategia

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która zawsze otacza nas ze wszystkich stron.

Nasze cele

Planowanie długoterminowych celów w naszej Spółce jest ściśle związane z wytycznymi wynikającymi z przyjętej Polityki Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Rozwój naszej działalności oraz wytyczne zdefiniowanej idei Zrównoważonego Rozwoju przenikają się wzajemnie, budując nowe podejście do zarządzania.

DŁUGOTERMINOWE CELE


Stale zmierzamy do utrzymania pozycji lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz do dalszego rozwoju poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji.

2016 rok

Utrzymujemy pozycję czołowego producenta surfaktantów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie analizowania nowych perspektyw, PCC EXOL SA kieruje się takimi kryteriami jak dywersyfikacja produktowa, aplikacyjna i geograficzna.

2016 rok

Umocniliśmy pozycję lidera zwiększając przychody 26,4% w stosunku do roku 2015.

Rozwijamy produkcję specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikujemy ich sprzedaż na nowych rynkach.

2016 rok

Udział surfaktantów specjalistycznych w portfolio produktowym został utrzymany na poziomie podobnym do roku 2015.

Sukcesywne zwiększanie marż w portfolio produktów specjalistycznych i masowych.

2016 rok

Wypracowaliśmy istotny wzrost marży na poziomie 14,5% r/r, co przełożyło się na wzrost zysku na działalności operacyjnej o 13,7 mln zł.

Sukcesywne zwiększanie mocy produkcyjnych umożliwiających rozwój obecnego portfolio produktowego Spółki.

2016 rok

Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne o 17 tys. ton

Zwiększamy potencjał rozwojowy Spółki w zakresie możliwości i tempa opracowywania oraz wdrażania nowych produktów.

2016 rok

Wdrożyliśmy 32 produkty dla różnych branż przemysłowych

Wytwarzanie produktów, zgodnie z wszelkimi normami prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

2016 rok

Stale utrzymujemy szereg standardów, które przyczyniają się do podwyższania jakości wytwarzania naszych produktów, w tym GMP wg EFfCI, RSPO, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i inne

Intensyfikacja działań, zmierzająca do zwiększania poziomu zadowolenia klienta.

2016 rok

Pozytywnie przeszliśmy audyty klienckie, które potwierdziły spełnienie przyjętych standardów w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i etyki.

ŚWIATOWE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W roku 2015 Państwa członkowskie ONZ ustanowiły Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 określającą nowe cele w 17 obszarach związanych z zrównoważoną produkcją i konsumpcją. Będąc członkiem UN Global Compact zobowiązaliśmy się do stałego dostosowywania naszych praktyk biznesowych do realizacji postanowień Agendy ONZ.

NASZE CELE NA ROK 2017


Utrzymanie pozycji czołowego producenta surfaktantów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Zwiększenie produkcji surfaktantów specjalistycznych w portfolio produktowym na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego

Utrzymanie obecnych standardów oraz wdrażanie nowych, w celu podwyższania jakości naszych produktów

Wypracowanie istotnego wzrostu marży w stosunku do roku ubiegłego

Wdrożenie nowych produktów dla różnych branż przemysłowych

Zwiększenie mocy produkcyjnych

Utrzymywanie wysokich standardów w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i etyki, zapewniających pozytywne wyniki audytów klienckich

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek