Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

GRI: [G4‑3, G4‑4,…] G4‑3, G4‑4, G4‑5, G4‑8, G4‑9

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących uniwersalnych i ekonomicznych składników formulacji, Spółka stale rozbudowuje swoje portfolio produktowe.

Kim jesteśmy

Zasady dotyczące zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią istotne zagadnienia respektowane na wszystkich szczeblach działalności Spółki.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

PCC EXOL SA, poprzez wdrażanie systemów zarządzania, wewnętrzne Kodeksy Etyki i aktywne promowanie idei Zrównoważonego Rozwoju, stale kreuje pozytywny wizerunek wśród naszych interesariuszy zaangażowanych w działalność Spółki.

Na każdym szczeblu organizacji priorytety etyczne są silnie związane z obszarami takimi jak przeciwdziałanie dyskryminacji, ochrona środowiska oraz poszanowanie praw człowieka. Wszystkie te wartości brane są pod uwagę w procesach decyzyjnych podejmowanych przez najwyższe władze Spółki.

Kamilla Spark

Członek Rady Nadzorczej
PCC EXOL SA

Będąc Spółką zaawansowaną technologicznie, PCC EXOL SA koncentruje się na działaniach stale zmierzających do zwiększania udziału surfaktantów specjalistycznych w portfolio produktowym, a tym samym w przychodach ze sprzedaży. Spółka konsekwentnie realizuje założenia długoterminowej strategii, związanej z utrzymaniem pozycji lidera na rynkach Europy Wschodniej i Środkowo Wschodniej. Równie skutecznie intensyfikuje swoje działania na rynkach Europy Zachodniej, Ameryki i Azji.

CO PRODUKUJEMY?

Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie. Znajdziemy je w otaczających nas przedmiotach (np. ubraniach, tworzywach sztucznych) jak również w kosmetykach, proszkach i płynach do prania, które codziennie stosujemy. Obecne są w naszym codziennym życiu, choć często nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia.

PCC EXOL SA w liczbach

zatrudniamy ponad 220 osób na terenie Polski

wytwarzamy ponad 300 produktów stosowanych w wielu branżach

dostarczamy nasze produkty do ponad 350 odbiorców z całego świata

Polska  – 117 odbiorców

Europa – 214 odbiorców

Świat    – 20 odbiorców

posiadamy instalacje produkcyjne o wydajności ponad 117 tys. ton rocznie

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek