Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

GRI: [G4-EC7]

Nasz Biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Nasze Inwestycje

Plany inwestycyjne naszej Spółki obejmują kontynuację rozpoczętych projek­tów inwestycyjnych w zakresie wzrostu wolumenów produktów specjalistycznych, popra­wiania ich rentowności oraz realizacji nowych przedsięwzięć. Poprzez realizowane inwesty­cje konsekwentnie zwiększamy moce produkcyj­ne naszych instalacji. Plan inwestycyjny na lata 2017–2020 obejmuje projekty o łącznej war­tości około 36,5 mln zł.

Potencjał ok. 40 tys. t/r

Produkuje surfaktanty niejonowe i amfoteryczne

Plany inwestycyjne:

  • Budowa instalacji do produkcji glicynianów i instalacji do produkcji okyalkilatów wysokomolowych, lata 2017-2018, wartość 14,1 mln zł, wzrost zdolności produkcyjnych o 15 tys. t/r.
  • Przebudowa i modernizacja obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych aparatów i urządzeń produkcyjnych, lata 2017-2019, wartość 2,3 mln zł.
  • Wymiana rozdzielni i systemu zasilania elektrycznego oraz uzupełnienie i modernizacja wyposażenia aparatury kontrolno-pomiarowej, lata 2019-2020, wartość 6,1 mln zł.

Realizacja inwestycji umożliwi zaspokojenie większego zapotrzebowania klientów na wyroby produkowane przez Spółkę oraz wprowadzenie do oferty nowych wyrobów oraz budowanie potencjału do dalszego rozwoju produktowego Spółki.

Potencjał ok. 30 tys. t/r

Produkuje surfaktanty niejonowe

Plany inwestycyjne:

  • Dostosowanie systemu sterowania i wizualizacji do nowych potrzeb eksploatacyjnych, lata 2017-2018, wartość ok. 500 tys zł.

Potencjał ok. 10 tys. t/r

Produkuje surfaktanty anionowe

Plany inwestycyjne:

  • Przebudowa i modernizacja obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych, lata 2017-2019, wartość 1,9 mln zł.
  • Wykonanie instalacji nowego filtra mokrego w celu rozszerzenie portfolio o nowe produkty specjalistyczne, lata 2017-2018, wartość 1,2 mln zł.

Potencjał ok. 30 tys. t/r

Produkuje surfaktanty anionowe

Plany inwestycyjne:

  • Rozbudowa i modernizacja instalacji technologicznych, lata 2017-2019, wartość 1,2 mln zł.
  • Rozbudowa bazy magazynowej w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności sprzedaży przy wzroście asortymentu sprzedaży (zbiorniki magazynowe kwasoodporne), lata 2019-220, wartość ok 3,5 mln zł.

Potencjał ok. 7 tys. t/r

Produkuje surfaktanty kationowe, formulacje przemysłowe i inne

Plany inwestycyjne:

  • Modernizacja instalacji reaktora oraz bazy magazynowej, rok 2019, wartość 2,9 mln zł.
x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek