Nasz dialog z interesariuszami, oparty na transparentności i otwartości, uzależniony jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb.


Interesariusze

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi utrzymujemy regularny dialog. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnym grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb. Wykorzystujemy go zatem jako integralne narzędzie zarządzania i budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

Interesariusze

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi utrzymujemy regularny dialog. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnym grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb. Wykorzystujemy go zatem jako integralne narzędzie zarządzania i budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek