Stopień zaangażowania w organizację i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społeczności i wolontariatu nie byłoby możliwe bez szerokiego wsparcia ze strony naszych pracowników.


Społeczność lokalna

Prowadzimy naszą działalność uwzględniając interes społeczny, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Ważnym elementem rozwoju naszej strategii biznesowej w tym obszarze jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Realizację naszych działań prowadzimy w oparciu o organizację akcji prośrodowiskowych i promowanie zachowań proekologicznych oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

Społeczność lokalna

Prowadzimy naszą działalność uwzględniając interes społeczny, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Ważnym elementem rozwoju naszej strategii biznesowej w tym obszarze jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Realizację naszych działań prowadzimy w oparciu o organizację akcji prośrodowiskowych i promowanie zachowań proekologicznych oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek