Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

GRI: [G4‑6, G4‑8]

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących uniwersalnych i ekonomicznych składników formulacji, Spółka stale rozbudowuje swoje portfolio produktowe.

PCC EXOL SA na świecie

GRUPA KAPITAŁOWA PCC SE

Należymy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC SE, której łączne przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 571, 7 mln €*. Siedzibą PCC SE jest miasto Duisburg-Homberg w Niemczech, gdzie z poziomu centrali ustalana jest ogólna strategia dla wszystkich Spółek w strukturze Grupy Kapitałowej. Podejmując odpowiednie decyzje inwestycyjne, PCC SE stwarza warunki do dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

*dane na postawie pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Działalność PCC SE

Grupa Kapitałowa PCC EXOL SA 


Na dzień publikacji raportu PCC EXOL SA jest podmiotem dominującym wobec czterech spółek zależnych i tworzy wraz z nimi Grupę Kapitałową PCC EXOL.

Struktura Grupy Kapitałowej PCC EXOL na dzień publikacji raportu

W 2016 roku Grupa PCC EXOL osiągnęła zysk netto w wysokości 21,4 mln zł, odnotowała poziom przychodów 540 mln zł oraz EBITDA 42 mln.

Grupa PCC SE na Świecie

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek