Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym, wprowadzamy szereg działań w trosce o wykorzystywane zasoby, które stanowią niezbędne źródło w procesie produkcji.

GRI: [G4‑DMA, G4‑EN3] G4‑DMA, G4‑EN3

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną częścią misji naszej Spółki. Dlatego stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć określamy długoterminowe cele, wyznaczamy programy oraz używamy dedykowanych do tego narzędzi.

Energia

Stale zmierzamy do optymalizacji zużycia energii. Wynika to w głównej mierze ze stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques), propagowania wśród pracowników dobrych praktyk dotyczących zużycia energii, czy wdrażania energooszczędnych rozwiązań w budynkach administracyjnych.

Wdrożyliśmy w Spółce certyfikowany system zarządzania energią według normy ISO 50001, który polega redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Istotnym ogniwem w komunikowaniu standardów dotyczących zarządzania energią stała się opracowana Polityka Zarządzania Energią. Zasadniczą jej wartością jest mocne zorientowanie na podnoszenie efektywności energetycznej. Określa również działania ukierunkowane na zapewnienie zrównoważonego wykorzystywania energii oraz stanowi deklarację stałego doskonalenia i osiągania coraz lepszych efektów działań organizacji w zakresie zarządzania energią.

Bezpośrednie zużycie energii 

 

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek