Wytwarzanie oraz przetwarzanie substancji chemicznych stanowi podstawową działalność naszej Spółki, a jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów biznesowych obejmuje zakupy surowców dokonywanych w ramach obowiązującej strategii zakupowej.

GRI: [G4‑DMA, G4‑27,…] G4‑DMA, G4‑27, G4‑EC9

Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

Nasze Relacje

Dbamy, aby wykorzystywane przez nas surowce pochodziły ze sprawdzonych źródeł, a współpracujący z nami dostawcy przestrzegali obowiązujących regulacji i wytycznych.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Wyspecjalizowana branża surfaktantów wymaga od nas olbrzymiego zaangażowania w proces poszukiwania odpowiedniej jakości surowców oraz prowadzenia efektywnego dialogu z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi dostawcami. Zidentyfikowanie wszystkich etapów w całym łańcuchu dostaw każdego z zakupywanych surowców, pozytywnie wpływa na zapewnienie właściwego poziomu jakości zarówno naszych produktów, jak i wyrobów końcowych, powstających przy naszym udziale.

Monika Bazak

Menadżer ds. Zakupów
PCC EXOL SA

NASZE RELACJE

Komunikacja z naszymi dostawcami opiera się głównie na wzajemnych relacjach z pracownikami Działu Zakupów oraz Działu Planowania i Logistyki. Ich zasadniczą rolą jest współpraca z kontrahentami, a także poszukiwanie nowych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce oraz usługi logistyczne. Utrzymujemy w sposób ciągły kontakt z dostawcami wykorzystując standardowe kanały komunikacji w postaci poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych czy bezpośrednich spotkań naszych pracowników z przedstawicielami dostawców. Nasza współpraca oparta na rzetelnym i transparentnym dialogu, co pozwala na utrzymywanie długoterminowych relacji oraz podnosi standardy oferowanych produktów.

Realizując zakupy w 2016 roku współpracowaliśmy z ponad 75 dostawcami z całego świata.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Usprawniamy komunikację z dostawcami, udostępniając skuteczne narzędzia komunikacji, wspierające proces wymiany informacji. W tym celu została uruchomiona dedykowana platforma zakupowa, skierowana do wszystkich kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą Spółką. Jej zakres obejmuje informacje dotyczące ramowych zasad współpracy, wymagań dotyczących dostawców a także surowców czy usług, na które istnieje zapotrzebowanie.

NASZE ZOBOWIĄZANIE:

Poprzez wieloetapowy proces audytowania, oparty na jednolitych, międzynarodowych wytycznych, będziemy doskonalić system audytowania naszych dostawców.

Lokalni dostawcy 

Siedziba Spółki zlokalizowana jest w województwie Dolnośląskim, w mieście Brzeg Dolny. Dostawcami lokalnymi są dla nas wszyscy kontrahenci, prowadzący działalność w obrębie województwa dolnośląskiego.

Nasza współpraca odbywa się z wieloma wewnętrznymi Spółkami Grupy PCC, zlokalizowanymi na terenie Brzegu Dolnego, jednak największe grono naszych dostawców zlokalizowanych jest w innych regionach Polski, Europy i świata.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek