Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

GRI: [G4‑4, G4‑8,…] G4‑4, G4‑8, G4‑9

Nasz Biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Nasze Produkty

Surfaktanty, czyli inaczej środki powierzchniowo czynne, to specjalistyczne produkty chemiczne wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie. W zdecydowanej większości wszystko, co nas otacza zawiera je w swoim składzie lub powstaje przy ich udziale. Powinniśmy mieć na uwadze ich obecność używając ulubionych kosmetyków, biorąc kąpiel lub prysznic, zmywając naczynia czy robiąc pranie. Bardzo często odgrywają kluczową rolę w procesach wytwarzania dóbr codziennego użytku.

Produkowane przez nas surfaktanty możemy podzielić na:

Najważniejsze funkcje surfaktantów to:

Multifunkcjonalność surfaktantów sprawia, że mają one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki temu, są wszechobecne.

CZY WIESZ ŻE…
Naturalne odpowiedniki surfaktantów odnajdziemy w ciele człowieka?
Pokryte są nimi pęcherzyki płucne, dzięki czemu nie sklejają się i ułatwiają nam oddychanie.

Zajmujemy dominującą pozycję na rynku surfaktantów w Polsce. Jesteśmy również wiodącym producentem w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Oferujemy ponad 300 różnych produktów i formulacji przemysłowych, znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach:

Produkujemy i wdrażamy innowacyjne surfaktanty specjalistyczne, analizując trendy konsumenckie i eko-społeczne, uwzględniając zmieniające się trendy oraz przyjęta ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wymaga to odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju oferty produktowej w stronę bardziej zaawansowanych oraz innowacyjnych rozwiązań.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG PODZIAŁU GEOGRAFICZNEGO 

W chwili obecnej główny obszar działalności handlowej naszej Spółki, ze względu na podział geograficzny, obejmuje obszar Polski oraz kraje Europy, Azji, Ameryki i reszty świata. Najwięksi odbiorcy wytwarzanych przez PCC EXOL SA surfaktantów, działają na rynku Europy Zachodniej, głównie w Niemczech, Holandii oraz we Włoszech. Regiony Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Reszty Świata odpowiadały łącznie za 7% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie.

Na rynkach europejskich odnotowaliśmy znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku.

Oferta Spółki obejmuje substancje o zróżnicowanej budowie chemicznej, wśród których wyróżniamy surfaktanty anionowe, niejonowe i amfoteryczne. W obrębie portfolio produktowego znajdują się obecnie również nowe surfaktanty z grupy kationowych środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywane głównie do wytwarzania specjalistycznych formulacji chemicznych.

Rok 2016 zamknęliśmy rekordowym wynikiem finansowym, osiągając zysk netto na poziomie 24,6 mln zł (wzrost o 73,1% r/r) oraz zysk EBITDA na poziomie 43,1 mln zł (wzrost o 19,4% r/r). Jednocześnie zrealizowaliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie 455,5 mln zł (wzrost o 7,7% r/r) oraz marżę na sprzedaży na poziomie 14,5%, która była wyższa o 0,6 % w porównaniu do roku 2015.

Uzyskane wyniki w 2016 roku są rezultatem wysokiej marży na sprzedaży, którą osiągnęliśmy m.in. dzięki korzystnej sytuacji na rynku surowców, zwłaszcza w dwóch pierwszych kwartałach 2016 r.

Począwszy od pierwszego kwartału 2016 roku, PCC EXOL SA prezentuje swoje wyroby w oparciu o zastosowania branżowe. W związku z tym, oferowane produkty można podzielić na dwie główne grupy: surfaktanty dedykowane do produkcji kosmetyków i detergentów oraz surfaktanty przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

Surfaktanty do zastosowań w detergentach i kosmetykach

Surfaktanty przeznaczone na rynek detergentów i kosmetyków to przede wszystkim wyroby o charakterze masowym, które ze względu na właściwości myjąco-czyszczące mają zastosowanie w produktach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne).

Właściwości istotne dla tej grupy produktów to przede wszystkim usuwanie zabrudzeń (funkcja detergencyjna), doskonała pianotwórczość i zwilżalność oraz wysoka biodegradowalność. Nie mniej ważne są właściwości zmiękczające czy kondycjonujące tj. takie, które pozostawiają warstwę ochronną na skórze i w związku z tym stosowane są głównie w produkcji płynów do naczyń i środków higieny osobistej.

W 2016 roku sprzedaż surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach osiągnęła wartość 246,0 mln zł, odnotowując spadek o 2,7% w odniesieniu do roku ubiegłego. Jest to efekt realizowania strategii, polegającej na zastępowaniu niskomarżowych produktów masowych, produktami specjalistycznymi o wysokiej rentowności i mniejszych wolumenach sprzedaży.

W grupie surfaktantów stosowanych w detergentach i kosmetykach możemy wyróżnić trzy główne grupy produktowe:

Surfaktanty do zastosowań przemysłowych

Surfaktanty do zastosowań przemysłowych to grupa produktów specjalistycznych, stosowanych jako składniki formulacji przemysłowych. Produkty te są również wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych zarówno jako płyny funkcyjne w procesach technologicznych, jak i reagenty w procesach wytwórczych. Surfaktanty specjalistyczne usprawniają wiele procesów technologicznych, ograniczając np. zużycie energii lub poprawiając wydajność maszyn i urządzeń mechanicznych. Wykorzystywane zarówno jako komponenty do produkcji półwyrobów i produktów gotowych.

Dzięki działaniom w zakresie rozwoju wyrobów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, zamknęliśmy rok 2016 wzrostem sprzedaży w ramach tej grupy surfaktantów o 25,8 mln zł (tj. o 26,4%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z roku na rok obserwujemy sukcesywny wzrost udziału tej grupy produktów w przychodach. Jest to rezultat skutecznego realizowania strategii zakładającej rozwój produktów specjalistycznych.

W grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych możemy wyróżnić trzy największe grupy produktowe:

 

NASZA PRODUKCJA

Swoją działalność produkcyjną prowadzimy w dwóch lokalizacjach, w Brzegu Dolnym i Płocku.

Procesy produkcyjne odbywają się na sześciu instalacjach:

  • Etoksylacja I
  • Etoksylacja II (w tym instalacja do produkcji surfaktantów amfoterycznych – betain)
  • Siarczanowane I
  • Siarczanowane II
  • Formulacje przemysłowe

NASZA PRODUKCJA

Instalacja Etoksylacji

Instalacja Etoksylacji I powstała w latach 60 ubiegłego wieku, na podstawie projektu i technologii Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego „Rokita” i jest najstarszą instalacją Spółki. W skład infrastruktury produkcyjnej wchodzą różnej wielkości reaktory, co pozwala na wytwarzanie szerokiego asortymentu produktów. Wytwórnia obejmuje instalacje etoksylacji, alkanoloamidów oraz betain, o łącznej zdolności produkcyjnej około 40 tys. t/r (w zależności od asortymentu).

W kwietniu 2011 roku, oddana do użytku została instalacja Etoksylacja II w Płocku, która jest przeznaczona do produkcji najwyższej jakości produktów specjalistycznych. Jej elastyczność pozwala na otrzymywanie szerokiego portfolio surfaktantów w zależności od potrzeb odbiorców. Zdolność produkcyjna instalacji sięga 30 tys. t/rok, z możliwością rozbudowy do 60 tys. t/rok.

Obie instalacje etoksylacji umożliwiają produkcję surfaktantów niejonowych, które stanowią zarówno wyroby gotowe dedykowane naszym klientom, jak również półprodukty w celu dalszego przetwarzania na instalacjach siarczanowania.

Instalacja Siarczanowanych

Instalacja Siarczanowane I powstała w roku 1989. Jej zdolności produkcyjne wynoszą 10 tys. t/r i przeznaczona jest do produkcji surfaktantów anionowych. W roku 2015 przeprowadzona została kompleksowa modernizacja obiektu.

W 2008 roku została oddana do użytku nowa instalacja Siarczanowane II, o trzykrotnie większej zdolności produkcyjnej od instalacji Siarczanowane I. Zdolności produkcyjne wytwórni wynoszą 30 tys. t/r i wykorzystywane są głównie do produkcji surfaktantów masowych.

Formulacje przemysłowe

Instalacja Formulacji przemysłowych powstała w drugiej połowie lat 70-tych. Jej zdolności produkcyjne wynoszą około 7 tys. t/r, w zależności od produkowanego asortymentu. Przeznaczona jest do produkcji surfaktantów kationowych, formulacji przemysłowych i innych, w zależności od potrzeb produkcyjnych Spółki.

DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

W celu spełnienia wymagań rynkowych, dział badań i rozwoju naszej Spółki, co roku opracowuje nowe produkty i formulacje, wykorzystując potencjał swoich specjalistów oraz technologów, a także posiadaną infrastrukturę, w tym rezerwę zdolności produkcyjnych instalacji. Konsekwentnie wprowadza nowe, zaawansowane technologicznie wyroby, w oparciu o aktualne trendy i potrzeby klientów. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej, intensywnej współpracy z odbiorcami na poziomie technicznym oraz ciągłej rozbudowie działu badawczo-rozwojowego.

Dział badań i rozwoju dysponuje przestronnymi, nowoczesnymi laboratoriami o powierzchni blisko 400 m2, które obejmują pracownię aplikacyjną, analityczną i technologiczną. Laboratoria, obok standardowej infrastruktury, wyposażane są w profesjonalny sprzęt badawczy, umożliwiający dobór rozwiązań zgodnie z bardzo specyficznymi wymaganiami klientów branż przemysłowych.

Poprzez doradztwo w zakresie aplikacji produktów u naszych klientów oraz wykorzystywanie różnych rozwiązań technologicznych w odniesieniu do ich wymagań, dział badań i rozwoju jest również wsparciem Działu Handlowego Spółki oraz Działu Marketingu Produktowego Spółki.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek