Nasz dialog z interesariuszami, oparty na transparentności i otwartości, uzależniony jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb.

GRI: [G4‑20, G4‑21,…] G4‑20, G4‑21, G4‑24, G4‑25, G4‑26, G4‑27

Interesariusze

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi utrzymujemy regularny dialog. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnym grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki ich oczekiwań i zdefiniowanych potrzeb. Wykorzystujemy go zatem jako integralne narzędzie zarządzania i budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

Metody komunikacji

 

Doskonalimy systemy wzajemnej komunikacji, opartej na zasadach transparentności, wykorzystując przystępne techniki przekazywania informacji i otrzymywania informacji zwrotnej. Ułatwia nam to budowanie nowych oraz utrzymywanie obecnych relacji ze wszystkimi grupami podmiotów zaangażowanych lub zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

NASZ DIALOG Z INTERESARIUSZAMI 

Podstawą naszego dialogu z interesariuszami stały się wyzwania społeczne i środowiskowe ważne dla realizacji naszej strategii biznesowej. Doskonalimy istniejące i sprawdzone kanały komunikacji z interesariuszami, uzupełniając je o nowe narzędzia i metody skutecznego dialogu. Dzięki temu, jesteśmy bardziej świadomi oczekiwań związanych z naszą Spółką i prowadzoną działalnością. Zdefiniowane oczekiwania w zestawieniu z trendami rynku surfaktantów, nie tylko wskazują nam kierunek kształtowania strategii biznesowej w sposób odpowiadający potrzebom rynku, ale również pozwalają stawiać kolejne kroki w drodze do doskonalenia w zgodzie z przyjętą ideą Zrównoważonego Rozwoju.

NASZE ZOBOWIĄZANIE:

W 2017 roku wdrożymy wytyczne standardu AA1000 w celu wzmocnienia współpracy z Interesariuszami oraz budowania większego zaufania do Spółki

Pracownicy Klienci Dostawcy Akcjonariusze i Inwestorzy Instytucje administracji państwowej Społeczność lokalna Nauka
Spotkania bezpośrednie            
Intranet  
Dni Otwarte      
Konferencje, szkolenia branżowe
Audyty, inspekcje
Telefon, email
Internet, Prasa, TV
Media społecznościowe
Biuletyn Informacyjny

 

Zaangażowaliśmy naszych interesariuszy w proces tworzenia raportu. Wyrażane przez nich oczekiwania i opinie, stanowią podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych przez naszą Spółkę oraz inspirację do planowania kolejnych.

W ramach prowadzonego dialogu z interesariuszami zostały przeprowadzone m.in. indywidualne konsultacje z liderami dla obszarów istotnych z punktu widzenia Spółki oraz branży. W ten sposób zidentyfikowaliśmy istotne kwestie, które zostały uwzględnione w niniejszym raporcie.

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ DLA NASZEJ SPÓŁKI   

Analiza kluczowych zagadnień została przeprowadzona na podstawie dostępnych wyników w raportach branżowych, prowadzonego dialogu z interesariuszami związanymi z naszą Spółką oraz w oparciu o istniejące relacje biznesowe, prawne, społeczne i inne.

W dialogu prowadzonym z interesariuszami skupiliśmy się na obszarach, które w analizie procesów i aspektów wewnętrznych oraz zewnętrznych, zostały zidentyfikowane jako kluczowe.

Do najważniejszych z nich należą:

MACIERZ ISTOTNOŚCI ZAGADNIEŃ DLA SPÓŁKI I JEJ INTERESARIUSZY

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek