NASZA DROGA DO

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

opiera się na wytwarzaniu produktów, które kreują wszechobecny świat chemii dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Pragniemy stale budować tę wartość w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

PROJEKTUJEMY I WDRAŻAMY

INNOWACYJNE SURFAKTANTY

analizując konsumenckie i społeczne trendy, zgodnie ze światowymi standardami zrównoważonego rozwoju.

EFEKTYWNIE WYKORZYSTUJEMY

NASZ POTENCJAŁ ORAZ INNOWACJE

promując zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne korzystanie ze środowiska oraz jego zasobów.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej kultury organizacyjnej i w obliczu światowych trendów gospodarczych stanowi obowiązek współczesnego biznesu.

czytaj list
<br>Mirosław Siwirski</br>


Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
PCC EXOL SA

Rafał Zdon

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
PCC EXOL SA

PCC EXOL SA W LICZBACH

DŁUGOTERMINOWE CELE

Stale zmierzamy do utrzymania pozycji lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz do dalszego rozwoju poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji.

1. Utrzymanie pozycji lidera

W trakcie analizowania nowych perspektyw, PCC EXOL SA kieruje się takimi kryteriami jak dywersyfikacja produktowa, aplikacyjna i geograficzna.

2. Ekspansja na nowe rynki

Rozwijamy produkcję specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikujemy ich sprzedaż na nowych rynkach.

3. Intensywny rozwój

Sukcesywne zwiększanie marż w portfolio produktów specjalistycznych i masowych.

4. Zwiększanie marż

Sukcesywne zwiększanie mocy produkcyjnych umożliwiających rozwój obecnego portfolio produktowego Spółki.

5. Inwestycje w nowe zdolności produkcyjne

Zwiększamy potencjał rozwojowy Spółki w zakresie możliwości i tempa opracowywania oraz wdrażania nowych produktów.

6. Rozwój bazy badawczo-rozwojowej

Wytwarzanie produktów, zgodnie z wszelkimi normami prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

7. Odpowiedzialne wytwarzanie produktów

Intensyfikacja działań, zmierzająca do zwiększania poziomu zadowolenia klienta.

8. Zwiększanie poziomu zadowolenia klienta

Nasze wartości

ROZWÓJ PRZEZ INNOWACJE

ROZWÓJ PRZEZ INNOWACJE

Wdrażamy nowoczesne technologie, poszukujemy nowych zastosowań dla naszych produktów oraz opracowujemy innowacyjne rozwiązania z myślą o naszych klientach.

PASJA TWORZENIA

PASJA TWORZENIA

Naszą pracę wykonujemy z pasją, a zadowolenie klientów wzmaga w nas kreatywność i rozwija odwagę, by realizować kolejne, innowacyjne projekty.

UCZCIWOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ

UCZCIWOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ

Działamy w sposób uczciwy i transparentny, postępując zgodnie z obowiązującym prawem, respektując obyczaje oraz kulturę wszystkich naszych interesariuszy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Realizujemy nasze działania zgodnie z przyjętymi zasadami etyki oraz prawami człowieka, promując różnorodność w organizacji, dbając o środowisko oraz wspierając lokalną społeczność.

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństwo w miejscu pracy, identyfikując ryzyka, przeciwdziałając potencjalnym zagrożeniom oraz stosując dobre praktyki w zakresie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.

STAŁE DOSKONALENIE

STAŁE DOSKONALENIE

Uzupełniamy wiedzę, dzielimy się nią z współpracownikami i doskonalimy nasze umiejętności. Chętnie korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych interesariuszy.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek